TRỌN GÓI ALBUM NGOẠI CẢNH 10.000.000 VND Trọn Gói Album) *Quy Nhơn (Cảnh tự chọn) 10.000.000 VND tặng 5 hình 13×18 + khung 1 Album 30×30 Ảnh 2 Ảnh lớn 60×90 1Clip Hình Chiếu Khách Sạn Tặng 1 Clip Video Chiếu Khách Sạn Giá 3.000.000 VND Clip: https://www.youtube.com/watch?v=52II_YjM8bk 4 áo cưới tự chọn 4 áo […]