Gói Album – Quy Nhơn -Lý Sơn – 14.000.000VND

  • 1 Album 30×30 Ảnh
  • 2 Ảnh lớn 60×90
  • 4 áo cưới tự chọn
  • 4 áo vest tự chọn
  • 1 cặp áo dài tự chọn
  • 1 đồ đôi tự do
  • Xe oto di chuyển

 

Ảnh cưới Quy Nhơn