Gói Album – Quy Nhơn (Cảnh tự chọn) – Giá:9.000.000vnđ

  • 1 Album 30×30 Ảnh
  • 2 Ảnh lớn 60×90
  • 4 áo cưới tự chọn
  • 4 áo vest tự chọn
  • 1 cặp áo dài tự chọn
  • 1 đồ đôi tự do

Xe vận chuyển điểm chụp (bất kỳ nơi nào khách thích ko giới hạn cảnh) Trong Tỉnh Bình địa bao gồm nội thành

Ảnh cưới Quy Nhơn