Gói Album – Quy Nhơn (Cảnh Nội Thành) – Giá: 7.000.000vnđ

  • 1 Album 30×30 30Ảnh
  • 2 Ảnh lớn 60×90
  • 4 áo cưới tự chọn
  • 4 áo vest tự chọn
  • 1 cặp áo dài tự chọn
  • 1 đồ đôi tự do
  • Xe vận chuyển điểm chụp

  (nội thành TP quy nhơn)

Xem thêm hình bên dưới:

Ảnh cưới Quy Nhơn