Album ngoại cảnh trọn gói Quy Nhơn & Phú Yên – Giá: 10.000.000vnđ

  • 1 Album 30×30 Ảnh
  • 2 Ảnh lớn 60×90
  • 4 áo cưới tự chọn
  • 4 áo vest tự chọn
  • 1 cặp áo dài tự chọn
  • 1 đồ đôi tự do
  • 1 Clip Ngoại Cảnh Tại Địa Điểm Chụp + 3 triệu

Đi Trong 1 Ngày Xe vận chuyển điểm chụp

Ảnh cưới Quy Nhơn